Nếu chẳng may bạn không thể cài đặt được .NET Framework 3.5 trên Windows 10 qua ứng dụng Windows Update vì một lý do nào đó thì còn một cách nữa để có thể cài đặt đó là sử dụng giao diện dòng lệnh để làm điều này. Đây được xem là cách tối ưu nhất khi không thể sử dụng Windows Update để cài đặt.

Trước khi bắt đầu bạn cần chuẩn bị:

– Một đĩa cài đặt Windows 10 phiên bản mà bạn đang sử dụng, hoặc USB có chứa bộ cài.

Đưa đĩa cài hoặc USB cài đặt kết nối với máy tính, di chuyển đến thư mục \sources\sxs

Tại đây bạn có thể tìm thấy một file có tên microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab

Chú ý:

Trong trường hợp bạn không có đĩa cài hoặc USB cài đặt Windows 10 để lấy file này bạn có thể tải trực tuyến thông qua đường dẫn sau :

https://onedrive.live.com/?cid=227e909cdbd5c2c7&id=227E909CDBD5C2C7%21337&authkey=!ANZFi7wealJ3vIo

Tại phân vùng ổ cứng cài đặt Windows ( thường là ổ C:/ ) chúng ta tạo một thư mục có tên là  “NetFX3“.

Sau đó copy file microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab đã tải về vào thư mục “C:\NetFx3”

Sau đó chạy chương trình Command Prompt dưới quyền Administrator ( Run as administrator ).

Nhập dòng lệnh sau ở cửa sổ Command Prompt

DISM.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:C:\NetFX3 /LimitAccess

Quá trình cài đặt có thể mất một vài phút, thanh tiến trình cài đặt sẽ chạy tới 100% khi kết thúc quá trình cài đặt và xuất hiện một thông báo: “The operation completed successfully”.

BÌNH LUẬN

Hãy nhập vào bình luận của bạn
Điền tên bạn ở đây