Microsoft vừa chính thức phát hành phiên bản Office 2019 cho máy tính Windows với nhiều cải tiến đáng giá, đặc biệt phải kể đến tính năng điều khiển bằng giọng nói (Word), xuất video 4K (PowerPoint).

Office 2019 là phiên bản office tiếp sau phiên bản 2016, phiên bản này đánh dấu sự chuyển mình của Microsoft khi loại bỏ hoàn toàn bộ cài đặt dạng MSI. Theo Microsoft, phiên bản Office 2019 sẽ dành cho người dùng và doanh nghiệp không muốn sử dụng Office 365.

Office 2019 sẽ bao gồm một số ứng dụng cơ bản như Word, Excel, PowerPoint và Outlook… Cùng với với đó là các ứng dụng quản lý cho doanh nghiệp như: Exchange, SharePoint và Skype for Business. Cụ thể:

 • Microsoft Office Professional Plus 2019
 • Microsoft Word 2019
 • Microsoft Excel 2019
 • Microsoft Access 2019
 • Microsoft PowerPoint 2019
 • Microsoft OneNote
 • Microsoft Outlook 2019
 • Microsoft Publisher
 • Skype for business 2019
 • OneDriver for business 2019

Đặc biệt không có phiên bản OneNote cho Office 2019, thay vào đó nó vẫn giữ ở phiên bản 2016

Một số thay đổi nổi bật trong phiên bản Office 2019

Word: Hỗ trợ giao diện Black Theme, hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói.

Excel: Thêm bản đồ 2D và một số biểu đồ mới, một số hàm mới phục vụ cho công việc, cải tiến PowerPivot và PowerQuery

PowerPoint: cải thiện khả năng thu phóng slide, thêm một số hiệu ứng khi chuyển slide, cải thiện tính năng thêm và quản lý các icon, SVG và mô hình 3D. Hỗ trợ xuất video 4K.

Link tải :

Microsoft Offce 2019 Pro Plus

Microsoft Visio Pro 2019

Microsoft Project Pro 2019

Cách kích hoạt:

Trong trường hợp bạn không có khóa sản phẩm kích hoạt cho bộ office này thì có thể sử dụng phương pháp kích hoạt qua kms server (6 tháng – lưu ý đây là method an toàn được MS cho phép tuyệt đối không được nhầm lẫn nó với crack)

Mở Command Prompt với quyền Administrator rồi paste vào đoạn mã sau:

Microsoft Offce 2019 Pro Plus

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”

set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”

%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1

%cmd% /dstatus | findstr “Office19ProPlus2019VL”

if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”)

%cmd% /unpkey:8MBCX >nul 2>&1

%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act

cls & %cmd% /dstatus

echo.

Microsoft Visio Pro 2019

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”

set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”

%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1

%cmd% /dstatus | findstr “Office19VisioPro2019VL”

if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”)

%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB

%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act

cls & %cmd% /dstatus

echo

Microsoft Project Pro 2019

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”

set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”

%cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul 2>&1

%cmd% /dstatus | findstr “Office19ProjectPro2019VL”

if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProjectPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”)

%cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B

%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act

cls & %cmd% /dstatus

echo

Chúc các bạn cài đặt thành công !

15 BÌNH LUẬN

 1. C’est vraiment intéressant, vous êtes un blogueur très compétent. J’ai rejoint votre flux rss et je suis impatient de chercher plus de votre merveilleux message. Aussi, j’ai partagé votre site web dans mes réseaux sociaux! Ami Reidar Rentsch

BÌNH LUẬN

Hãy nhập vào bình luận của bạn
Điền tên bạn ở đây